7.října 2019

 


 Přehled dění v obci Úherce v roce 2015

 

21. 11. 2015 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Dne 21. listopadu 2015 od 8.00 do 10.00 hodin bude možno dovést nebo donést na náves u stodoly nebezpečný nebo velkoobjemový odpad.

18. 10. 2015 Ustavující zasedání zastupitelstva

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva včetně programu je k nahlédnutí v sekci ÚŘEDNÍ DESKA - ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

26. 9. 2015 Volby do zastupitelstva obce

26. 9. 2015 proběhly v obci Úherce volby do obecního zastupitelstva. Do zastupitelstva bylo zvoleno všech sedm kandidátů.

29. 6. 2015 Zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v sekci ÚŘENÍ DESKA - ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

6. 6. 2015 Čištění a oprava požární nádrže

 

Dne 6. června 2015 se pod záštitou místních hasičů uskutečnila brigáda na čištění požární nádrže. Po provedení drobných oprav bude nádrž opět napuštěna.

30. 5. 2015 Dětský den

Dne 30. 5. 2015 proběhl Dětský den pořádaný ve spolupráci s hasičským sborem obce Úherce u obecního úřadu. Akce se zúčastnilo celkem 43 dětí z blízkého i dalekého okolí. Děti plnily úkoly v mnoha soutěžích. Byla připravena zábava nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

14. 5. 2015 Algoritmus individuálního vzdělávání

V prostorách obecního úřadu se konala přednáška na téma rodina a vztahy podle nových paragrafů, můj majetek a moje práva. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Klobuky.

5. 5. 2015 Algoritmus individuálního vzdělávání

V prostorách obecního úřadu se konala přednáška na téma dluhy, bankrot, exekuce a jak z pasti ven, rodinný rozpočet a jeho rizika. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Klobuky.

30. 4. 2015 Pálení čarodějnic

Tradičního pálení čarodějnic se zúčastnilo 76 dospělých a dětí. Velké poděkování za přípravu hranice, občerstvení a celkovou organizaci akce patří místnímu sboru dobrovolných hasičů.

26. 4. 2015 Zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v sekci ÚŘENÍ DESKA - ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

16. 4. 2015 Algoritmus individuálního vzdělávání

V prostorách obecního úřadu se konala přednáška na téma základy PC, práce s internetem, využití tabletu a chytrého telefonu v běžném životě. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Klobuky.

7. 4. 2015 Rezignace 3 členů zastupitelstva

Starosta obce převzal písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva 3 členů zastupitelstva obce, čímž došlo k poklesu počtu členů zastupitelstva pod 5.

5. 4. 2015 Vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

26. 2. 2015 Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce složilo slib všech 7 zvolených zastupitelů a proběhla volba starosty a místostarosty obce.

31. 1. 2015 Volby do zastupitelstva obce

Voleb do zastupitelstva obce se zúčastnilo 50 voličů ze 69 registrovaných.