7.října 2019
 
kronika   Obec Úherce.....(téže také Ouherce, Ouřece, Auhertz, Aurzetz) je prastarou vesnicí. 
Nejstarší písemná zmínka o obci pochází už z roku 1088 !!
Tehdy ji král Vratislav daroval kostelu na Vyšehradě u příležitosti jeho vysvěcení.
V roce 1186 patřila obec benediktinskému klášteru v Kladrubech a v roce 1222 patřila část obce klášteru v Doksanech.
V roce 1300 byly Úherce uvedeny v majetku pána Habarta ze Žerotína, který je pro dluh zastavil pánu Hynkovi z Dubé.
Následně obec zakoupil mělnický probošt Oldřich.
  Dne 21.10.1385 prodali bratři ,,ze Žirotína" (Pleticha Habeš a Harant) Úherce se štěpnicí a rybníkem klášteru v Pan. Týnci.Obec ještě vlastnili bratři Hasištejnští z Lobkovic a klášter sv.Prokopa v Sázavě.
Církevním zbožím zůstala obec až do roku 1849.
V letech 1577-1715 bylo v obci 20 statků.
  Nejstarší rodiny které zastávaly funkci rychtářů byly rodiny Berchů, Lukášků, Macků a Suků.
V roce 1845 se ve vsi uvádí vrchnostenský dvůr, ovčín, mlýn a krčma.
  Až do roku 1897 chodily zdejší děti do farní školy v Panenském Týnci.
V roce 1900 žilo v obci v 53 domech 289 obyvatel, výhradně Čechů.
 Poté byla obec přifařena pod Panenský Týnec. V roce 1923 byl poté v obci založen hasičský spolek.
Zajímavá je v letech 1930 statistika.
  Chovalo se zde 182 kusů hovězího dobytka, 145 vepřů a 35 koz. Na 7 300 arech se pěstoval ječmen, s 6 800 ary byly druhou nejrozšířenější plodinou pícniny a na třetím místě s 6 200 ary byla cukrovka.
  Většina obyvatel ještě dlouho ve 20.století se živila především hospodařením.
Na katastru obce rostlo 1.381 švestek a 460 jabloní.
  Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1880 - celkem 311. Během II.světové války žilo v 65 domech celkem 288 lidí.
Ve vsi v té době bylo zhruba 6 obchodů.
  Uherce (známy též jako Ouřece či Auřece) jsou dnes součástí lounského okresu.
V lounském muzeu a v pražském Národním muzeu je uložen Úherecký poklad, který byl objeven v lokalitě,, Na Hrádku". Jedná se o 10 zlatých závěsků z náhrdelníku, 2 velké stříbrné pozlacené spony a 2 stříbrné přezky. 

Pro zajímavost:

Obce stejného názvu jsou v republice ještě dvě. 
Jedna se nachází v okrese Plzeň-sever a druhá v okrese Mladá Boleslav.